stråkpedagog

Jag undervisar elever från 3 år och uppåt. Mitt uppdrag som lärare är att vara guide för mina elever så att de får uppleva spelglädje och musik och utvecklas som musiker och person. Undervisningen anpassas efter elevens ålder och behov.20180909_HH8A1632_webb11218975_10206507923648520_6771427786785979709_n

I de yngre åldrarna använder jag mig mycket av lek och samarbetar med föräldrarna så att de kan stötta barnen i deras fiolspel mellan lektionerna. Ju äldre eleverna blir och ju mer de lär sig desto mer kommer eleven själv att ta över ansvaret för sitt fiolspel. Eleven får hjälp att lägga upp sin övning och klarar i allt större utsträckning av att öva själv. På avancerad nivå arbetar vi med att utveckla självständighet och reflektion kring spelet för ytterligare fördjupning i spelet.18518403_10211370722095442_1080447250336461975_o

Vi lär oss en ergonomisk fiolteknik och använder oss ofta av vanligt förekommande fiolrepertoar i traditionell undervisning och Suzukiböckerna i Suzukiundervisningen. Beroende på intresse och referenser kan man anpassa undervisningen. Jag undervisar klassisk musik, folkmusik och till viss del improvisation och populärmusik.

 

 

12341043_10206966719758136_3033852622085680877_n
16903544_10210583990027632_6026984667815500049_o