Ett annat sätt att tänka – Brahms stråkkvartett i a-moll, Op. 51b

Ett annat sätt att tänka – Brahms stråkkvartett i a-moll, Op. 51b. Kandidatarbete vid musikerprogrammet, klassisk inriktning, vid Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet.

Baserar på ett projekt som gjordes som en del av forskningsarbetet ”mot ett konstmusikens utvidgade fält” vid Högskolan för scen och musik, hösten 2010. Projektet handlade om att i arbetet med kammarmusik i stråkkvartett tänka på ett alternativt sätt vad gäller interpretation, ensemblespel, sceniskt framförande och repetitionsteknik. Texten handlar om min upplevelse kring projektets arbete och vilka konsekvenser det medförde och hur det påverkade mig som musiker och människa. Fördelar/nackdelar med att bryta invanda mönster inom interpretation, ensemblespel, sceniskt framförande och repetitionsteknik. Texten innehåller också en beskrivning av en av våra tolkningar av Brahms stråkkvartett i a-moll, Op 51b, sats II Andante moderato.


Länk till GUPEA.